مجموعه کامل کدهای دستوری ایرانسل

کد دستوری ایرانسل، کدهای دستوری ایرانسل کدهایی هستند که با کمک آن‌ها می‌توانید کارهایی چون تنظیمات حساب خود، اطلاعات از مانده شارژ سیم‌کارت، فعال کردن و غیرفعال کردن MMS و GPRS و … را انجام دهید. روش دیگر برای انجام این کارها استفاده از تلفن گویای ایرانسل است. برای سهولت دسترسی شما کاربران عزیز، همه‌ی کدهای دستوری ایرانسل و دستور تلفن گویای معادل هر کدام را در جدولی جمع‌آوری کرده ایم که می‌توانید با ذخیره‌ یا پرینت این صفحه، همیشه به آن‌ها دسترسی داشته باشید. استفاده از کدهای دستوری و تلفن گویا برای سیم‌کارت‌های اعتباری و دایمی ایرانسل رایگان است.


کدهای دستوری برای ایرانسل اعتباری

 

ردیف     عملکرد     تلفن گویا     کد دستوری


۱     منوی اصلی     ۷۰۰     *۱۴۰#
۲     اتصال به اپراتور     ۷۰۰-۰     -
۳     استعلام مانده حساب     ۷۰۰-۱     *۱۴۰*۱#
۴     منوی تغییر زبان     ۷۰۰-۲     *۱۴۰*۲#
۵     تغییر زبان به فارسی     ۷۰۰-۲-۱     *۱۴۰*۲*۱#
۶     تغییر زبان به انگلیسی     ۷۰۰-۲-۲     *۱۴۰*۲*۲#
۷     منوی خدمات ایرانسل     ۷۰۰-۳     *۱۴۰*۳#
۸     فعال‌سازی پیامگیر صوتی     ۷۰۰-۳-۱-۱     *۱۴۰*۳*۱*۱#
۹     فعال‌سازی بازیابی تماس‌های ناموفق     ۷۰۰-۳-۱-۳     *۱۴۰*۳*۱*۳#
۱۰     حذف تمامی خدمات پیامگیر     ۷۰۰-۳-۱-۴     *۱۴۰*۳*۱*۴#
۱۱     درخواست تنظیمات MMS (پیام چند رسانه‌ای)     ۷۰۰-۳-۵     *۱۴۰*۳*۵#
۱۲     درخواست تنظیمات GPRS (اینترنت همراه)     ۷۰۰-۳-۶     *۱۴۰*۳*۶#
۱۳     منوی سرویس فهرست طلایی     ۷۰۰-۳-۴     *۱۴۰*۳*۴#
۱۴     ثبت شماره در فهرست طلایی     ۷۰۰-۳-۴-۱     *۱۴۰*۳*۴*۱#
۱۵     حذف شماره از فهرست طلایی     ۷۰۰-۳-۴-۲     *۱۴۰*۳*۴*۲#
۱۶     مشاهده فهرست طلایی     ۷۰۰-۳-۴-۳     *۱۴۰*۳*۴*۳#
۱۷     شارژ مجدد     ۷۰۰-شماره رمز ۱۲ رقمی     *۱۴۰*شماره رمز ۱۲ رقمی#
۱۸     شارژ شگفت انگیز         *۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی#
۱۹     سرویس خط به خط         *۱۴۴*شماره رمز ۱۲ *مبلغ به ریال*رمزرقمی#
۲۰     منوی تغییر طرح تعرفه     ۷۰۰-۷     *۱۴۰*۷#
۲۱     طرح‌های تعرفه اعتباری     ۷۰۰-۷-۱     *۱۴۰*۷*۱#
۲۲     طرح اعتباری پایه‌ای ثانیه‌ای     ۷۰۰-۷-۱-۱     *۱۴۰*۷*۷*۱#
۲۳     انتقال از اعتباری به دائمی     ۷۰۰-۷-۴     *۱۴۰*۷*۴#
۲۴     طرح‌های تعرفه تشویقی     ۷۰۰-۷-۵-۳     *۱۴۰*۷*۵*۳#
۲۵     منوی اطلاعات حساب     ۷۰۰-۷-۸     *۱۴۰*۷*۸#
۲۶     طرح تعرفه فعلی     ۷۰۰-۷-۸-۱     *۱۴۰*۷*۸*۱#
۲۷     دوره باقی‌مانده از طرح تشویقی     ۷۰۰-۷-۸-۲     *۱۴۰*۷*۸*۲#


کدهای دستوری برای ایرانسل دائمی


ردیف     عملکرد     تلفن گویا     کد دستوری


۱     منوی اصلی     ۷۰۰     *۱۳۰#
۲     اتصال به اپراتور     ۷۰۰-۰     -
۳     منوی اطلاعات حساب     ۷۰۰-۱     *۱۳۰*۱#
۴     استعلام مانده حساب و کد شناسه     ۷۰۰-۱-۱     *۱۳۰*۱*۱#
۵     طرح تعرفه فعلی     ۷۰۰-۱-۲     *۱۳۰*۱*۲#
۶     منوی تغییر زبان     ۷۰۰-۲     *۱۳۰*۲#
۷     تغییر زبان به فارسی     ۷۰۰-۲-۱     *۱۳۰*۲*۱#
۸     تغییر زبان به انگلیسی     ۷۰۰-۲-۲     *۱۳۰*۲*۲#
۹     منوی خدمات ایرانسل     ۷۰۰-۳     *۱۳۰*۳#
۱۰     منوی خدمات پیامگیر و بازسازی تماس ناموفق     ۷۰۰-۳-۱     *۱۳۰*۳*۱#
۱۱     فعال‌سازی پیامگیر صوتی     ۷۰۰-۳-۱-۱     *۱۳۰*۳*۱*۱#
۱۲     فعال‌سازی بازیابی تماس‌های ناموفق     ۷۰۰-۳-۱-۳     *۱۳۰*۳*۱*۳#
۱۳     حذف تمامی خدمات پیامگیر     ۷۰۰-۳-۱-۴     *۱۳۰*۳*۱*۴#
۱۴     منوی سرویس فهرست طلایی     ۷۰۰-۳-۴     *۱۳۰*۳*۴#
۱۵     ثبت شماره در فهرست طلایی     ۷۰۰-۳-۴-۱     *۱۳۰*۳*۴*۱#
۱۶     حذف شماره از فهرست طلایی     ۷۰۰-۳-۴-۲     *۱۳۰*۳*۴*۲#
۱۷     مشاهده فهرست طلایی     ۷۰۰-۳-۴-۳     *۱۳۰*۳*۴*۳#
۱۸     درخواست تنظیمات MMS (پیام چند رسانه‌ای)     ۷۰۰-۳-۵     *۱۳۰*۳*۵#
۱۹     درخواست تنظیمات GPRS (اینترنت همراه)     ۷۰۰-۳-۶     *۱۳۰*۳*۶#
۲۰     منوی تغییر طرح تعرفه     ۷۰۰-۷     *۱۳۰*۷#
۲۱     پرداخت صورتحساب دائمی از طریق کارت شارژ     ۷۰۰-۷-۱     *۱۳۰*شماره رمز ۱۲ رقمی#